Eurtradenet | ETN Czech Republic
15739
page,page-id-15739,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

ETN Czech Republic

ETN Czech Republic, the newest National branch of EurTradeNet

The positive experience of ETN-Italia activated in 2015, and the brave entrepreneurship of CNS a.s. as fully committed Czech ETN member, allowed this January 2017 the inception of the second National branch of EurTradeNet: ETN Czech Republic.  As a first step, two more customs service providers adhered, Celní Software and NZ Servis. Their differential know-how and complementary expertise reinforces the professional impulse of CNS.

The European Authorities fix the general directives and new rules to conduct eCustoms EU-wide, from May 2016 under the new Union Customs Code. But all procedures are still locally implemented and operated; thus the closer liaison with the National bodies in all EU countries, the better preparation to implement and effectively deploy the supporting IT&Customs systems.

EurTradeNet-ETN keeps getting armed as International Association, leading global actuations for the benefit of its European membership, while also promoting and supporting reliable National interventions.

Along the years, EurTradeNet has fixed professional collaborations with the few existing National groupings aligned with its neutral non-profit purposes: AFSS in the UK and CRSNP in Belgium are ETN Affiliates. In other important trade regions, EurTradeNet further operates through ETN National branches.

ETN-Italia was the first to carry on as a National branch of EurTradeNet, globally co-ordinated but locally independent. And right initiated year 2017, ETN Czech Republic follows the Italian path.

Sharing common mission and goals, orchestrated under a global umbrella but acting as any other Trade Association locally based, the ETN National branches actively listen to the Regulatory Bodies in the country, jointly discuss new directives before coming into force, and honestly suggest realistic approaches to assure streamlined eCustoms operations here and there.

Think European Perform Local is not right an ETN motto; it’s our EurTradeNet reality.

ETN Česká republika se stala nejnovější národní pobočkou aliance EurTradeNet.

Na základě pozitivních zkušeností s národní pobočkou ETN Itálie a s dlouhodobým působením společnosti CNS a.s. v ETN, došlo v lednu 2017 k založení druhé národní pobočky EurTradeNet.  Díky spojení CNS s dalšími českými firmami, Celní Software a NZ Servis, disponuje česká pobočka širokou paletou znalostí a zkušeností z oblasti mezinárodního obchodu a logistiky.

Evropské orgány stanovily obecné směrnice a nová pravidla pro provádění eCustoms od května 2016 v rámci nového celního kodexu Unie. Současná situace tak vyžaduje užší spolupráci s národními orgány ve všech členských státech EU. Vhodné složení členů ETN zajišťuje lepší přípravu implementace nových pravidel a efektivní nasazení IT systémů pro podporu celního řízení.

EurTradeNet tak dokáže efektivně působit nejen na globální úrovni, zejména v rámci EU, ale také v rámci jednotlivých států a jejich národních specifik.

V průběhu svého působení, ETN navázala profesionální a úspěšnou spolupráci s několika národními neziskovými subjekty, které se zaměřují na zvýšení efektivity a odstraňování překážek v mezinárodním obchodu. Jako příklad lze uvést sdružení AFSS z Velké Británie a CRSNP v Belgii. Další formou této spolupráce jsou jednotlivé národní ETN pobočky.

První takovouto pobočkou a úspěšným modelovým příkladem, se stalo založení a působení pobočky ETN Itálie. Na základě tohoto úspěchu, který umožnil na lokální úrovni vhodně využívat zkušenosti a znalosti získané na globální úrovni a naopak, byla založena se stejným záměrem i pobočka ETN Česká republika.

Společné sdílení poslání a cílů jednotlivými členy v rámci aliance EurTradeNet, umožnilo vytvořit globální zázemí napříč jednotlivými zeměmi, ale zároveň působit ve svých domovských státech. Na národní úrovni členové ETN vedou diskuse s národními autoritami, výstupy z těchto diskusí se pak sumarizují do kompromisního znění, které je pak tlumočeno nadnárodním autoritám a zástupcům orgánů EU. Takovýto přístup umožňuje zefektivnit tvorbu nových pravidel a jejich následnou implementaci v oblasti eCustoms.

„Mysli evropsky a globálně, ale pracuj lokálně“ – to není motto, ale běžná realita členů ETN!

cns + helios + nz servis